REGISTREREN


Ik heb al registratiegegevens ontvangen


Ik heb nog geen registratiegegevens ontvangen

Om toegang te krijgen tot Mijn-IMMO dient u participant te zijn in een van de fondsen van Holland Immo Group. U kunt toegang aanvragen middels uw relatienummer. Dit nummer vindt u terug op de brieven die u van ons per post ontvangt.

Relatienummer:
Herhaal uw relatienummer: